Ücret Artışı Talebi…

Ücret Artışı Talebinde Bulunmak İçin Servis Şefine Yanaşma Sanatı ve Biçimi

Tebrikler, harika, iyice düşünüp taşındınız ve cesaretinizi topladınız, şimdi ücret artışı istemek amacıyla servis şefinizle görüşeceksiniz. Servis şefinize Mösyö X diyelim, meslektaşınız Matmazel Y, şefinizin şefi de Madam Z olsun. Üç bilinmeyen ve bir aşikardan oluştuğu sanılabilecek meslek yaşamınızın, çok bilinmeyenli ve çok aşikârlı gerçeğinize ne gibi bir bağı olabilir?